zondag, maart 3, 2024
Tip de Redactie
Luister Radio
Luister via deze knop mee.
Kijk TV
Kijk via deze knop mee.
Inhoud bewerken

© 2024 RTV Zulthe

College BenW Noordenveld erkent Meerweg als bebouwde kom

Deel op Facebook

De bewoners van de Meerweg in Nietap zijn bijzonder blij met één van de laatste besluiten van het college van B&W  in de gemeente Noordenveld. Eindelijk wordt deze samenleving met sterke cohesie erkent als bebouwde kom. Na vele jaren van intensief overleg kan de snelheid op deze weg terug gebracht worden tot 50 km.

Bewoners gaan dit morgen vieren met een traditionele carbidbijeenkomst, waarbij er kleinschalig met carbid wordt geschoten, maar het tussentijdse  contact tussen verschillende schietsessies tussen aanwonenden en inwoners uit Nietap  het belangrijkste is.  Dit contact wordt ondersteund met een hapje en een drankje

Een ieder die Nietap een warm hard toedraagt is welkom. U wordt gevraagd een vrijwillige bijdrage in de bus te gooien voor carbidkosten en genoten consumpties.

Vooruitlopend op de definitieve bebording heeft het Carbidschietgilde van Nietap al wat tijdelijke  bebording aangebracht. Zie foto’s.

Een volgende stap is om de Santeeweg tussen de Meerweg Rotonde  en het pompstation van het Waterleidingbedrijf ook als bebouwde kom te gaan inrichten voor een veilige overgang naar de nieuwe MFA van  School, Dorpshuis en Kids Casa.

Gerelateerde berichten

Log hier in

Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken