donderdag, mei 23, 2024
Tip de Redactie
Luister Radio
Luister via deze knop mee.
Kijk TV
Kijk via deze knop mee.
Inhoud bewerken

© 2024 RTV Zulthe

Weduwe van gevangene in Veenhuizen wil weten: is mijn man vermoord?

Deel op Facebook

De weduwe van Camil A. – veroordeeld voor de viervoudige moord in Enschede – wil weten of haar man is vermoord in de gevangenis in Veenhuizen. Camil A. overleed daar vorig jaar zomer. De weduwe kreeg te horen dat haar man bezweken zou zijn aan hartfalen, maar ze heeft zo haar twijfels. Vooral omdat de man in de gevangenis meermaals doelwit was van aanslagen.

De weduwe heeft inzage in het medisch dossier geëist, maar omdat ze dit niet krijgt heeft ze nu een klacht ingediend, schrijft RTV Oost.

Camil A. (61) en zijn twee zonen belandden achter de tralies op verdenking van het doodschieten van vier mannen in een growshop in Enschede. In 2020 werd aan hen levenslang opgelegd, waartegen het drietal in hoger beroep ging.

Maar voordat dit hoger beroep inhoudelijk kon worden behandeld, overleed vader Camil in augustus vorig jaar in de strafinrichting Veenhuizen. Na obductie op het lichaam kreeg de weduwe te horen dat Camil A. een natuurlijke dood is gestorven.

Grote twijfels

Omdat zowel vader Camil als oudste zoon Dejan in de gevangenis meermalen doelwit waren van aanslagen, heeft de weduwe grote twijfels over de doodsoorzaak. “Er waren immers in de gevangenis meerdere mensen die hem liever dood dan levend zagen”, aldus Benjamin van Duijn, die samen met kantoorgenoot Dennis Vlielander de weduwe juridisch bijstaat. De vrouw heeft via haar advocaten inmiddels meermaals het medisch dossier opgevraagd, maar de medische dienst van de gevangenis weigert dit af te geven.

“Volgens de gevangenis vallen dit soort dossiers officieel onder het medisch beroepsgeheim. Ook richting nabestaanden”, aldus raadsman Van Duijn. “De medische dienst zegt het dossier niet af te mogen geven, tenzij de echtgenoot daarvoor vooraf expliciet toestemming had gegeven.”

In dit geval was dat echter lastig, vooral omdat Camil A. totaal onverwacht overleed.

Vergiftigd

Juist omdat zowel vader Camil als zoon Dejan meermaals zijn bedreigd en daarom voor hun veiligheid moesten worden overgeplaatst naar een andere gevangenis wil de weduwe inzage in het sectierapport. “We zeggen niet dat er iets mis is gegaan, maar met het oog op de dreigingen die er waren wil mevrouw A. de beschikking over dit rapport. Om er zo zeker van te zijn dat haar echtgenoot niet toch is vergiftigd of anderszins vermoord. Met name ook omdat haar echtgenoot voor zover bekend nooit hartklachten heeft gehad en dan zomaar van de ene op de andere dag overlijdt. Daarom vinden we dat de medische dienst inzage moet bieden. Al was het alleen al uit medemenselijkheid richting onze cliënt.”

De medische dienst van de gevangenis Veenhuizen houdt echter voet bij stuk en weigert volgens de advocaat het medisch dossier af te geven. “Dat versterkt bij haar alleen maar het idee dat er mogelijk toch meer aan de hand is. Juist door dit dossier af te geven of inzage te bieden, kan bij onze cliënt aan alle twijfels een einde worden gemaakt.”

Bij de viervoudige moord in Enschede werden eind 2018 vier mannen op klaarlichte geliquideerd in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat. Vader Camil A. uit Hengelo en zijn twee zoons werden twee weken later opgepakt als verdachten. Op de crimescene werden dna-sporen van de zoons gevonden, in hun auto zat bloed van één van de slachtoffers en op camerabeelden zijn de drie rond het moordtijdstip samen te zien in de buurt van de growshop. Het trio gezinsleden werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen, een unicum in Nederland. Ze gingen tegen deze straf in hoger beroep. Mogelijk dient die zaak nog dit jaar. De rechtszaak tegen de vader is door zijn dood komen te vervallen.

Klacht

Volgens de raadslieden is het medisch beroepsgeheim in beginsel ook in deze situaties van kracht. “Maar bij zwaarwegende belangen dient er een belangenafweging plaats te vinden. Die afweging kan ertoe leiden dat het beroepsgeheim kan en móet worden doorbroken. Wij menen dat die zwaarwegende belangen er zijn en dat er ook geen goede redenen zijn om die niet te laten prevaleren”, aldus de raadslieden.

Nu Veenhuizen ondanks herhaalde verzoeken van de advocaten weigert de weduwe inzage te geven in het dossier, hebben ze namens hun cliënt een officiële klacht ingediend tegen de medische dienst van de gevangenis. Raadsman Van Duijn: “De gebruikelijke gang van zaken is dat zo’n klacht in behandeling wordt genomen en dat daar dan binnen vier tot zes weken op wordt gereageerd. In het uiterste geval zijn er vanzelfsprekend andere juridische mogelijkheden, maar we willen eerst de gevangenisdirectie kans bieden om alsnog opening van zaken te bieden.”

Mondelinge toelichting

De PI (Penitentiaire Inrichting) Veenhuizen antwoordde eerder al aan de weduwe dat ze kort na het overlijden reeds een mondelinge toelichting op het obductierapport heeft gehad. Dat is gebeurd door de huisarts van de PI Veenhuizen.

De huisarts belde in het bijzijn van het hoofd Zorg van de PI met de weduwe, die werd bijgestaan door twee begeleidsters die tevens als tolk fungeerden. Daarbij kreeg de weduwe tekst en uitleg over de periode voor het overlijden van haar man en is een uitvoerige toelichting gegeven op de obductie. Niet alleen over het onderzoek, maar ook over de resultaten.

Daarbij kreeg ze te horen wat de doodsoorzaak is geweest en hoe dat is beschreven in het obductierapport. “Vergiftiging is niet als doodsoorzaak vastgesteld”, aldus het hoofd Zorg van de PI Veenhuizen, locatie Esserheem en Norgerhaven.

BRON: Rtv Drenthe

Gerelateerde berichten

Log hier in

Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken