zaterdag, juli 20, 2024
Tip de Redactie
Luister Radio
Luister via deze knop mee.
Kijk TV
Kijk via deze knop mee.
Inhoud bewerken

© 2024 RTV Zulthe

Werkgroep Wenakker in gesprek met het college van B&W.

Deel op Facebook

De werkgroep Wenakker houdt zich bezig met de landbouw in Westerkwartier. Ze bestaat uit raadsleden, agrariërs en fractieassistenten van de gemeente Westerkwartier. Het doel is het goede gesprek tussen agrariërs en de raad te voeren. De werkgroep richt zich op de invloed van de gemeente op de landbouw en omgekeerd. Naast de vergaderingen legt de werkgroep Wenakker ook regelmatig werkbezoeken af aan agrarische bedrijven.

Wenakker heeft een landbouwagenda en aandachtspunten in de vorm van een zogenaamde mindmap opgesteld. Afgelopen najaar heeft veehouder Thijs Neutel deze namens Wenakker tijdens een raadsvergadering  overhandigd aan wethouder Nederveen.

Die landbouwagenda en mindmap zijn door de gemeenteraad aangenomen. Ze zijn nu dus officieel beleid. Ook is besloten dat Wenakker eens per jaar met het college van B&W spreekt over de voortgang van het beleid en actuele ontwikkelingen.

Het eerste overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is een goed gesprek gevoerd met wethouders Bert Nederveen en Hans Haze. Onder meer werd het belang benadrukt van snellere en effectievere procedures voor vergunningverlening. Er werd gepleit voor een landbouwloket om agrariërs beter te ondersteunen naast verbetering van de samenwerking met de Omgevingsdienst Groningen (ODG) en de provincie. Verder werden door de verschillende werkgroepsleden ook nog vele andere actuele onderwerpen aan de orde gesteld: de mestproblematiek, de zogenaamde PAS-melders, de bereikbaarheid van agrarische bedrijven, de gevolgen van de klimaatverandering, de samenwerking met kennisinstellingen, het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Het college van B&W gaf aan doordrongen te zijn van het belang van de landbouw voor Westerkwartier. De wethouders nemen de knelpunten serieus. Zij gaan graag samen met Wenakker en agrariërs op zoek naar oplossingen.

De voorzitter van de werkgroep Klaas-Wybo van der Hoek: “Zo is Wenakker het Westerkwartierder model op zijn best: het goede gesprek met de goede woorden en vervolgens de goede daden. En ja, het is best ingewikkeld om met alles en iedereen rekening te houden. En ja, de uitvoering is niet gemakkelijk en kost tijd en geduld. Maar door in verbinding met elkaar te blijven in Wenakker geven we de landbouw in Westerkwartier en alles wat daarmee samenhangt een goede toekomst.”

Advertentie

Gerelateerde berichten

Log hier in

Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken