woensdag, juli 24, 2024
Tip de Redactie
Luister Radio
Luister via deze knop mee.
Kijk TV
Kijk via deze knop mee.
Inhoud bewerken

© 2024 RTV Zulthe

Regio ziet veel onduidelijkheden in ontwerp gasbesluit 2023/2024

Deel op Facebook

De regionale overheden dienen ook dit jaar een zienswijze in op het ontwerp-vaststellingsbesluit Groningenveld. Demissionair staatssecretaris Vijlbrief heeft het voornemen om vanaf 1 oktober 2023 geen gas meer te winnen uit het Groningenveld. Alleen wanneer het koud wordt, gaan clusters van gasputten open zodat eventuele problemen in de leveringszekerheid opgevangen kunnen worden. De regio is onder andere van mening dat het ontwerpbesluit geen duidelijkheid geeft over de voorwaarden waaronder een of meerdere clusters van gasputten toch op ‘waakvlamniveau’ gebracht kunnen worden en wat dit niveau is. 

Volgens het ontwerpbesluit wordt er in het gasjaar 2023-2024 in principe geen gas uit het Groningenveld gewonnen. Alleen als de temperatuur -6,5 °C of kouder wordt, gaan de elf nog aanwezige clusters van gasputten op de ‘waakvlam’. Als de gaslevering uit bijvoorbeeld de gasopslag Norg in gevaar komt, kan het Groningenveld ingezet worden om de levering van gas niet in de problemen te laten komen. 

Toch gaswinning? Geef duidelijkheid over de voorwaarden

In het vaststellingsbesluit moet de staatssecretaris duidelijk vastleggen hoe en onder welke voorwaarden gas gewonnen moet worden uit het Groningenveld. De regionale overheden vinden het ontwerpbesluit op deze punten onduidelijk. 

Voeg onveilige woningen zo snel mogelijk toe aan versterkingsopgave

De regio wil ook weten wat het effect van het ontwerpbesluit is op de versterkingsopgave. Als op basis van risico-analyses blijkt dat woningen toegevoegd moeten worden aan de versterkingsopgave, dan moet dit voortvarend aan het reguliere versterkingsprogramma worden toegevoegd. De staatssecretaris heeft op dit vlak toezeggingen gedaan maar is deze nog niet nagekomen. Ook is de regio van mening dat de staatssecretaris moet garanderen dat gebouwen die niet in het versterkingsprogramma zijn of worden opgenomen, voldoen aan de veiligheidsnorm. 

Meer menselijkheid in schadeafhandeling 

De regio vindt dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) voldoende wettelijke regelruimte en financiën moet hebben om schade rechtvaardig en ruimhartig te kunnen vergoeden, ook buiten de aansprakelijkheid van NAM. Daarnaast moet bij complexe of meervoudige schade een eenvoudige behandeling van de schademelding mogelijk zijn waarbij niet elke schade bediscussieerd wordt en ook funderingen van gebouwen hersteld worden. Ook wil de regio een versimpeling voor inwoners met één loket voor mijnbouwschade in Groningen, waarbij het wettelijk bewijsvermoeden wordt toegepast voor gebieden waar sprake is van meerdere mijnbouwactiviteiten. 

Verbeter het welzijn van inwoners

Bewoners verwachten dat het Groningenveld op 1 oktober 2023 sluit en dat is ook nodig. De staatssecretaris komt hieraan gedeeltelijk tegemoet door te bepalen dat in principe geen gas mag worden gewonnen in het komende gasjaar. De problemen van onze inwoners op het gebied van de schadeafhandeling, versterking, de (mentale) gezondheid en de ervaren veiligheid zijn hiermee nog niet opgelost. Ook zorgt de onduidelijkheid in het ontwerpbesluit voor de nodige zorgen en mogelijke maatschappelijke ontwrichting. De regio doet een beroep op de staatssecretaris deze onduidelijkheden weg te nemen in het vaststellingsbesluit en zich samen met de regio in te zetten om de negatieve (mentale) impact te verminderen en het welzijn en de brede welvaart van de regio te versterken. 

Betrokken overheden

Vanwege de vakantieperiode vindt op verschillende momenten besluitvorming plaats bij de betrokken organisaties. Het gaat om de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerwolde, Westerkwartier, Stadskanaal en de provincie Groningen, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Gedeputeerde Staten hebben de zienswijze inmiddels vastgesteld. 

Advertentie

Gerelateerde berichten

Log hier in

Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken