dinsdag, april 23, 2024
Tip de Redactie
Luister Radio
Luister via deze knop mee.
Kijk TV
Kijk via deze knop mee.
Inhoud bewerken

© 2024 RTV Zulthe

Gemeente werkt in principe mee aan natuurbegraafplaats bij Aduard

Deel op Facebook

Gemeente Westerkwartier werkt in principe mee aan het inrichten van een natuurbegraafplaats aan de Spanjaardsdijk in Aduard. Het ontwikkelen van deze natuurbegraafplaats is een particulier initiatief. Het gaat om een terrein in het natuurgebied Knooppolder, dat grenst aan de Spanjaardsdijk Zuid. Met deze principe-uitspraak kan de initiatiefnemer het plan verder uitwerken. De gemeente stelt hieraan een aantal voorwaarden.

Gemeente werkt mee onder een aantal voorwaarden

Voor de uitvoering van dit plan is het nodig, dat de initiatiefnemer de procedure voor een nieuw bestemmingsplan volgt. Daarnaast vraagt de gemeente de initiatiefnemer een onderzoek te doen naar haalbaarheid. Hieruit moet blijken, dat een duurzaam en maatschappelijk verantwoord gebruik en beheer van het gebied als natuurgebied en natuurbegraafplaats geborgd is. Ook een voorwaarde is, dat de initiatiefnemer de omgeving betrekt bij de uitwerking van zijn plannen. De raad stelt het bestemmingsplan vast en wijst de locatie aan als bijzondere begraafplaats. Het college geeft uiteindelijk toestemming voor het in gebruik nemen van de natuurbegraafplaats.

De natuurbegraafplaats komt in het natuurgebied Knooppolder

Knooppolder is een groot natuurgebied aan de zuidkant van het Van Starkenborghkanaal tussen Zuidhorn en Aduard. Het gebied is na verbreding en verdieping van het kanaal ontstaan als slibdepot. Na bijna 60 jaar is op het slib een uniek natuurgebied ontstaan. De bedoeling is, dat de begraafplaats in de noordoosthoek van het natuurgebied komt. De ingang is aan de Spanjaardsdijk Zuid. De natuurbegraafplaats wordt ongeveer 0,8 ha. Het aantal graven is nog niet bekend. Op dit moment gaat de initiatiefnemer uit van 6 à 7 begrafenissen per jaar.

Nota Begraafplaatsenbeleid biedt ruimte aan twee natuurbegraafplaatsen

In de nota Begraafplaatsenbeleid 2022 t/m 2026 staan de eerste kaders voor een natuurbegraafplaats. Na bekendmaking van de nadere voorwaarden en de beleidsregels voor natuurbegraafplaatsen, heeft de gemeente meerdere verzoeken gekregen. Eind januari 2023 ontving de gemeente het eerste, voldoende uitgewerkte verzoek voor een natuurbegraafplaats aan de Spanjaardsdijk Zuid in Aduard.

 Wethouder Ruimtelijke Ordening Hans Haze: “De inrichting van een natuurbegraafplaats draagt bij aan het behoud van dit unieke natuurgebied in de gemeente. De initiatiefnemer zorgt met dit plan voor een mooie ontwikkeling om het gebied in stand te houden.”

Gerelateerde berichten

Log hier in

Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken