woensdag, mei 29, 2024
Tip de Redactie
Luister Radio
Luister via deze knop mee.
Kijk TV
Kijk via deze knop mee.
Inhoud bewerken

© 2024 RTV Zulthe

Gemeente Westerkwartier zet zich in voor dierenwelzijn

Deel op Facebook

 Dinsdag 18 april 2023, stelde het college van burgemeester en wethouders de Dierenwelzijnsnota 2023-2030 vast. Met dit beleid werken we aan een goede kwaliteit en leefomgeving van dieren in onze gemeente. Zo zetten we de komende jaren in op het creëren van kruidenrijke bermen die aantrekkelijk zijn voor insecten. Ook brengen we de locaties in kaart waar wild vaak wordt aangereden om deze plekken veiliger te maken. En we sluiten ons aan bij de alliantie huiselijk geweld en dierenmishandeling om zo gezamenlijk dierenmishandeling te bestrijden.

Wethouder Bert Nederveen: ‘Ik vind het belangrijk dat het voor alle dieren in onze gemeente goed toeven is. In de natuur, maar ook bij mensen thuis. Met deze Dierenwelzijnsnota kunnen we het dierenwelzijn in onze gemeente bevorderen. Zelf ben ik een groot dierenliefhebber en uit ervaring weet ik dat dieren een hele positieve invloed kunnen hebben op het leven van mensen.’

Ambities Dierenwelzijnsnota 2023-2030

Met onderstaande ambities willen we als gemeente, samen met diverse organisaties, het dierenwelzijn in de gemeente bevorderen. In het wild levende dieren, gezelschapsdieren, hobbydieren of productiedieren spelen een grote rol in ons dagelijks leven. Het is van belang dat het welzijn van deze groep ‘inwoners’ ook gewaarborgd wordt in het beleid van de gemeente Westerkwartier. De ambities rond het dierenwelzijn zijn als volgt:

®  Bestrijding plaagdieren

®  Voorlichten medewerkers over de Wet natuurbescherming

®  Overzicht wild

®  Maatregelen in de buitenruimte ten behoeve van dierenwelzijn

®  Opvang en vervoer in het wild levende dieren

®  Knelpunten aanrijdingen dieren

®  Integrale aanpak huiselijk geweld en dierenmishandeling

®  Aandacht voor huiselijk geweld en dierenmishandeling

De Dierenwelzijnsnota 2023-2030 staat op 10 mei op de agenda van het Raadsoverleg en 17 mei op de agenda van de gemeenteraad. U kunt deze vergaderingen bijwonen of live volgen via westerkwartier.nl.

Gerelateerde berichten

Log hier in

Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken