woensdag, februari 28, 2024
Tip de Redactie
Luister Radio
Luister via deze knop mee.
Kijk TV
Kijk via deze knop mee.
Inhoud bewerken

© 2024 RTV Zulthe

Visvliet koopt huurwoningen van woningcorporatie Wold & Waard

Deel op Facebook

Wold & Waard en Stichting Visvliet Vitaal ondertekenden op 17 mei een koopovereenkomst voor de woningen aan de Bartolesstraat 31, 33 en 35 te Visvliet. De woningcorporatie en het dorp starten daarmee een experiment. Het dorp gaat woningen, die gesloopt zouden worden, zelf opknappen en verhuren.

Wold & Waard ziet al jaren de vraag naar sociale huurwoningen in Visvliet teruglopen. Toen in 2018 bij één van de drie woningen scheuren ontstonden, bleken de herstelkosten voor renovatie in verhouding voor Wold & Waard te hoog. Er is toen een sloopbesluit genomen. De huurders zijn in 2020 elders gehuisvest.

Een groep inwoners van Visvliet sprak vervolgens de wens uit om de woningen te willen behouden als sociale huurwoningen. Zij deelden het plan om de woningen door het dorp zelf te laten opknappen en daarna ook zelf te exploiteren. Ook dorpsbelangen zag wel degelijk dat er behoefte was aan deze woningen.

Na verschillende gesprekken is afgesproken dit als experiment in gang te zetten. Wold & Waard ziet dat woningzoekenden minder belangstelling hebben voor meer kleine dorpen. En dat terwijl de dorpen zelf aangeven dat er wel degelijk vraag naar huurwoningen in hun dorp is. Mogelijk dat deze manier bij kan dragen aan het behoud van de leefbaarheid van dorpen.

Om de verkoop van een blok woningen mogelijk te maken is toestemming nodig van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) en ook gelden er bijzondere voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld de gemeente een positieve zienswijze afgeven en zijn er bijzondere bepalingen in de koopovereenkomst opgenomen. Ook voor de AW was dit nieuw en het kostte dan ook de nodige overredingskracht om toestemming te krijgen.

Dankzij herhaaldelijke uiteenzetting van de intenties, de adhesiebetuiging van de gemeente Westerkwartier en steunverklaring van de vereniging Groninger Dorpen stemde de AW uiteindelijk in met dit experiment.

De koopovereenkomst werd door Jan Hut en Nicole van der Bijl namens Visvliet Vitaal en Ton Schroor, de nieuwe directeur-bestuurder van Wold & Waard getekend op 17 mei.

———————————————————————————————————————-

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Jan Leistra, manager Vastgoed bij Wold & Waard, 0594 – 51 21 61

Jan Hut, voorzitter van Stichting Visvliet Vitaal, 06-53235426

Over Wold & Waard

Wold & Waard verhuurt een goed en betaalbaar (t)huis in de sociale huursector. De corporatie richt zich daarbij op mensen met een lager inkomen of een bijzondere woonvraag. Het gaat niet alleen om het huis, maar ook om het bijdragen aan de woonomgeving. Wold & Waard bezit ongeveer 5.500 woningen in het Westerkwartier van Groningen.

Over Vitaal Visvliet

De stichting Visvliet Vitaal is in 2018 opgericht en heeft het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in het dorp Visvliet (en omgeving) tot doel. Dit doet ze door het beheer van de huiskamerwinkel “Het Heirhuys”. Een laagdrempelig ontmoetingsruimte in de voormalige kruidenierswinkel. Daarnaast ook het verhuren van woningen onder de liberalisatiegrens in Visvliet.

Gerelateerde berichten

Log hier in

Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken