donderdag, mei 23, 2024
Tip de Redactie
Luister Radio
Luister via deze knop mee.
Kijk TV
Kijk via deze knop mee.
Inhoud bewerken

© 2024 RTV Zulthe

Het streven naar circulaire en duurzame transformatie van gemeenten: Een succes in Roden.

Deel op Facebook

De afgelopen jaren zijn consumenten wereldwijd steeds bezorgder geworden over afvalbeheer. Deze tendens is de politiek opgevallen en regeringen reageren op dit publieke sentiment met krachtige en versnelde maatregelen. Duurzaamheid en circulariteit zijn strategieën om afval te verminderen en de beschikbaarheid van gerecyclede materialen (zoals glas, metaal, papier en flexibele materialen) die onder druk van de markt staan, te verbeteren.

Lokale overheden hebben toezeggingen gedaan om de projectportfolio’s te verbeteren door de recycleerbaarheid en het niveau van gerecycleerde inhoud te vergroten.

In moderne gemeenten kunnen circulariteit en duurzaamheid op efficiënte wijze positieve resultaten opleveren. Recycling pakt de afvalcrisis aan door consumenten – van afvalinzamelaars tot lokale en nationale overheden – te mobiliseren om samen te werken om de recycling transitie te stimuleren, zodat afval kan worden gerecycled en hergebruikt op duurzamere, economisch levensvatbare manieren (zie Figuur).

De vier factoren voor de succesvolle transitie naar een duurzame en circulaire economie zijn:

  • Vergroot het aanbod

Recyclingprogramma’s worden vaak op lokaal niveau georganiseerd, dit verhog de lokale inzamelingspercentages.

  • Zorg voor toegang

Het scala aan strategische opties voor gemeenten zal variëren afhankelijk van het lokale beleid en de locatie van de recyclingfaciliteit.

  • Ontwerp voor circulariteit

Gemeenten kunnen hun traject naar het bereiken van de doelstellingen op het gebied van circulariteit versnellen door te beoordelen op welke manieren het afvalbeheer kan worden verbeterd om ervoor te zorgen dat materialen uit de afvalstroom worden teruggewonnen.

  • Consumentensentiment over duurzaamheid op gemeentelijk niveau

Het is belangrijk om burgers te betrekken bij actieve recycling en hun motivatie te vergroten. Veel landen hebben innovatieve systemen gecreëerd die de burgers belonen die hun afval correct scheiden.

Voorstanders beweren dat de circulaire economie gemeenten de mogelijkheid biedt om de productiviteit van hulpbronnen te vergroten, de afhankelijkheid ervan (en ook de verspilling) te verminderen en de werkgelegenheid en groei te vergroten. Zij beweren ook dat een circulair systeem het concurrentievermogen zou verbeteren en innovatie zou ontketenen. Sceptici zeggen echter dat hogere niveaus van circulariteit aanzienlijke economische kosten met zich mee zouden brengen.

Landen op lokaal niveau moeten systemen voor afvalbeheer opzetten die de risico’s voor de menselijke en ecologische gezondheid kunnen verminderen en de achteruitgang van stedelijke en natuurlijke landschappen kunnen beperken. De betrokkenheid bij duurzaamheid is de afgelopen tien jaar toegenomen. Consumenten gedragen zich verantwoordelijker  en er wordt meer rekening gehouden met de sociale en ecologische gevolgen van hergebruik en recycling.

Een mooi voorbeeld is het nieuwe hoogwaardige en klimaat adaptief afvalbrengstation in Roden in Drenthe. De gemeente Roden wil de recyclingpercentages verhogen door haar inwoners in staat te stellen zich te concentreren op het hergebruik van materialen. Het nieuwe station met het duurzame en efficiënte gebouw en de nieuwe gemeentewerf versterkt het ecologische, circulaire en duurzame karakter van de gemeente en kan een voorbeeld zijn voor andere gemeenten.

!!! Op 21 October zet de Gemeente Noordenveld deuren open op de nieuwe locatie in Roden.

Gerelateerde berichten

Log hier in

Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken