zaterdag, maart 2, 2024
Tip de Redactie
Luister Radio
Luister via deze knop mee.
Kijk TV
Kijk via deze knop mee.
Inhoud bewerken

© 2024 RTV Zulthe

Prestatieafspraken voor Noordenveld

Deel op Facebook

De ‘Meerjarige prestatieafspraken 2024-2028’ tussen gemeente Noordenveld, woningcorporaties Actium en Woonborg, en huurdersorganisaties MEVM en AHWOON zijn op donderdag 11 januari 2024 ondertekend.

Kirsten Ipema, wethouder Wonen van Noordenveld: “De afspraken gaan vooral over genoeg betaalbare woningen van goede kwaliteit. Geschikt voor jonge inwoners én voor oudere mensen die vaak meer zorg nodig hebben. Met een gevarieerd aanbod van woningtypes voor allerlei mensen zetten we verder in op leefbare en vitale wijken. De afspraken zijn een vervolg op de Woonvisie die in 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Hoewel het maken van afspraken over wonen tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties een wettelijke verplichting is, zien we vooral dat het een meerwaarde heeft. Op die manier maken we concrete afspraken over hoe we aan de slag gaan in het belang van de huidige én de toekomstige huurders”, besluit Ipema.

Buurten waar mensen goed en fijn samenleven

“De thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, wonen, welzijn, zorg en duurzaamheid zijn niet nieuw. Wel nieuw is dat we via agenda’s per dorp, dus gebiedsgericht, aan de slag gaan. We brengen met elkaar in beeld welke ontwikkelingen nodig zijn, gericht op wensen en behoeften van bewoners van de dorpen. We benaderen plannen integraal en pakken deze – waar dat kan – samen op”, aldus Esther Borstlap, directeur bestuurder van Woonborg.

Gezamenlijke zoektocht naar passende locaties

“We zijn blij dat we gezamenlijke afspraken hebben gemaakt waarmee we meer sociale huur kunnen realiseren in de gemeente Noordenveld”, zegt Melanie Maatman, directeur bestuurder van Actium. “Samen met de gemeente gaan we op zoek naar locaties om ook daadwerkelijk bouwplannen te kunnen maken.”

De stem van de huurder  

Voorzitter Marcel Bomers van huurdersorganisatie Mit en veur Mekaor (MEVM) is blij met de prestatieafspraken: “Het proces is zorgvuldig verlopen waarin beide huurdersorganisaties volwaardige partners zijn. En dat is nuttig en noodzakelijk, want wij behartigen de belangen van de huurders én toekomstige huurders.”

Jan Emmens, voorzitter van AHWoon, benadrukt het belang van voldoende betaalbare woningen in deze tijd. De wachttijden voor een huurwoning lopen ook in Noordenveld helaas op. Het is van het grootste belang dat we nu gaan bouwen.

Foto aansnijden taart: V.l.n.r. Kirsten Ipema (wethouder Noordenveld), Cécile van Reijmersdal (procesbegeleider Buro Ginder), Esther Borstlap (directeur-bestuurder Woonborg), Marcel Bomers (voorzitter huurdersorganisatie Mevm), Jan Emmens (Algemene Huurdersvereniging WOON) en Melanie Maatman (directeur-bestuurder Actium).

Gerelateerde berichten

Log hier in

Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken