dinsdag, april 23, 2024
Tip de Redactie
Luister Radio
Luister via deze knop mee.
Kijk TV
Kijk via deze knop mee.
Inhoud bewerken

© 2024 RTV Zulthe

18 nieuwe woningen in woonwijk De Oostergast in Zuidhorn

Deel op Facebook

Gemeente Westerkwartier en VDM Woningen/RUTGERGIETEMACOM zijn het eens over het bouwen van 18 woningen in De Oostergast in Zuidhorn. Partijen hebben een koopovereenkomst gesloten voor twee locaties in deze woonwijk. Het gaat om een locatie aan de Agenastraat. Hier komen 4 levensloopgeschikte patiowoningen. De andere locatie ligt op de hoek van Het Noorderlicht en de Nieuwe Gast. Dit is het terrein van de voormalige boerderij Iwema. Hier komen 14 woningen voor starters. 

Aan de Agenastraat komen 4 levensloopgeschikte patiowoningen

De verkoop van deze woningen start in maart 2023. VDM Woningen verwacht nog dit jaar met de bouw van de woningen te beginnen.

Op de locatie Iwema komen 14 starterswoningen
Om de bouw van deze woningen mogelijk te maken is een wijziging van het bestaande bestemmingsplan nodig. Ook vindt nog archeologisch en ecologisch onderzoek plaats op de locatie. Om nieuwbouw mogelijk te maken, is sloop van het woonhuis van de boerderij nodig. De verkoop van de woningen start in 2023. Verwacht wordt dat in 2024 de nieuwbouw kan starten.  

Bestemmingsplan locatie Iwema zes weken in te zien

Het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Iwema ligt vanaf 10 maart 2023 gedurende zes ter inzage. Belangstellenden kunnen het plan inkijken in het gemeentehuis in Zuidhorn (Hooiweg 9) tijdens openingstijden. De stukken zijn ook digitaal te bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1969.BPZU22INBR1-OW01).

Inloopbijeenkomst op 29 maart van 19.00-20.30 uur in gemeentehuis Zuidhorn, Hooiweg 9

Tijdens deze bijeenkomst staan medewerkers van de gemeente klaar om informatie te geven. Daarnaast beantwoorden ze vragen over het ontwerpbestemmingsplan. Ook medewerkers van VDM Woningen en RUTGERGIETEMA.COM zijn aanwezig om de bouwplannen voor beide locaties toe te lichten.  

Enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling

Wethouder Woningbouw Hans Haze is enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling. “Voor de locatie Iwema is een prachtig plan gemaakt, dat recht doet aan de geschiedenis van de locatie. Een plan ook dat tegemoet komt aan de grote vraag naar woningen voor starters. Ook de bouw van 4 patiowoningen met een slaap- en badkamer op de begane grond aan de Agenastraat voorziet in een grote behoefte. De beide locaties worden met elkaar verbonden door een voetpad. Dat pad leidt naar een nog in te richten openbare groene ruimte, gelegen vóór de toekomstige woningen  op de locatie Iwema.”

Markant ontwerp op historische plek

Pieter Bouma, hoofd Planontwikkeling VDM Woningen, en Rutger Gietema, vastgoedontwikkelaar, geven aan: “Op deze historische plek, waar voorheen de Iwema boerderij stond, ontwikkelen wij een markant ontwerp. De 14 starterswoningen krijgen de contouren van een boerenschuur. Samen met de 4 levensloopgeschikte woningen aan de Agenastraat bieden we woonwaarde voor alle generaties. Passend bij de omgeving en de historie van deze plek. Zowel de 14 starterswoningen als de 4 levensloopgeschikte woningen oriënteren zich op het vele groen in de omgeving. Zo wordt het hier heerlijk ontspannen wonen en dat nabij het centrum en station van Zuidhorn!”

Gerelateerde berichten

Log hier in

Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken