maandag, juni 17, 2024
Tip de Redactie
Luister Radio
Luister via deze knop mee.
Kijk TV
Kijk via deze knop mee.
Inhoud bewerken

© 2024 RTV Zulthe

Miljoenenoperatie Wold&Waard

Deel op Facebook

Woningcorporatie Wold & Waard trekt er elf jaar voor uit om haar voorraad van bijna 5000 woningen te verduurzamen. De per 1 mei vertrekkende bestuurder Janneke Klijn van deze corporatie rekent voor dat een investering van in totaal 260 miljoen euro met deze operatie is gemoeid.

Al in 2010 begon Wold &Waard met het verduurzamen van haar woningvoorraad. Volgens manager vastgoed Jan Leistra zijn 500 woningen al aangepakt. De bedoeling is om ook alle resterende 4500 huizen te verduurzamen. Dat varieert van uitgebreide renovatie tot energielabelverbetering, het plaatsen van HR++glas en een aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen. Al langer had de corporatie die opereert in het Westerkwartier, het plan om over te gaan tot verduurzaming. Mede in verband met de sterk genegen energieprijzen besloot Wold & Waard eind vorig jaar hierin een versnelling aan te brengen.

De corporatie betaalt de maatregelen om alle woningen energiezuiniger te maken uit eigen zak. Daar staan volgens bestuurder Klijn geen huurverhogingen tegenover. De versnelling van de duurzaamheidsoperatie is onder meer mogelijk geworden doordat de corporatie sinds januari van dit jaar geen huurdersheffing meer hoeft te betalen aan het Rijk. Jaren geleden werd deze heffing opgelegd die voor Wold & Waard neerkwam op een extra belasting van jaarlijks 2,5 tot 3 miljoen euro.

‘We doen wat we kunnen’,,
Dat geld kunnen we nu inzetten voor de uitvoering van onze verduurzamingplannen”, zegt manager Leistra. Het lukt niet, zegt hij tot zijn spijt, om alle 5000 woningen op te krikken tot het hoogste energielabel. ,,Dat staat onze financiële positie helaas niet toe. Maar we doen wat we kunnen.” 

Voor de plaatsing van zonnepanelen wordt van de huurders een eigen bijdrage van maandelijks 18 euro (voor zes panelen op het dak) gevraagd. Dat kan in de praktijk voor de huurders financieel meer dan uit, verwachten Klijn en Leistra. ,,De gemiddelde opbrengst uit de opwekking van energie komt gemiddeld uit op 30 tot 40 uur per maand per woning.” Onlangs zijn de eerste 300 brieven de deur uit gegaan met het aanbod aan de huurders worden om tot plaatsing van zonnepanelen op hun huizen over te gaan. ,,De eerste huurders hebben zich hiervoor inmiddels gemeld”, zegt Klijn. Overigens zijn niet alle huurhuizen geschikt voor plaatsing van zonnepanelen.

Brief vóór 1 mei
Voor 1 mei krijgen de huurders van de 4500 woningen die de komende elf jaar worden aangepakt, een brief waarin de verduurzamingsplannen van de corporatie uit de doeken wordt gedaan. Huurders die nog een aantal jaren moeten wachten op de renovatie van hun huizen, kunnen een afspraak maken met één van de twee energiecoaches waarover Wold & Waard beschikt. Die bekijken samen met de huurders of er vooruitlopende op de renovatie alvast kleinere isolatiemaatregelen mogelijk zijn in een woning. Ook rijdt een ‘energiebus’ door het werkgebied met studenten van de Hanzehogeschool die huurders van tips op dit gebied voorzien.

Op de foto: Bestuurder Janneke Klijn en manager vastgoed Jan Leistra van Wold & Waard
Foto: Koos Bijlsma

Gerelateerde berichten

Log hier in

Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken