maandag, december 4, 2023
Tip de Redactie
Luister Radio
Luister via deze knop mee.
Kijk TV
Kijk via deze knop mee.
Inhoud bewerken

© 2023 RTV Zulthe

Ontwerp-Gebiedskompas Nienoord 2040 vastgesteld en in te zien 

Deel op Facebook

Het college heeft het ontwerp-Gebiedskompas Nienoord 2040 vastgesteld. Vanaf 4 oktober 2023 kunnen belangstellenden het ontwerp inkijken en erop reageren. Dit kan tot en met 15 november 2023. Het ontwerp ligt in het gemeentehuis van Leek en van Zuidhorn. 

Het Gebiedskompas beschrijft de koers voor het landgoed Nienoord in Leek voor de komende jaren. Elk jaar bezoeken ruim 350.000 mensen het landgoed. Het is een uniek gebied waar rust, natuur, cultuur, historie, recreatie, sport en theater elkaar ontmoeten. Het college vindt het belangrijk deze verschillende waarden en belangen in evenwicht te houden. Daarom heeft de gemeente een ontwerp-Gebiedskompas Nienoord gemaakt. Ze heeft dit samen gedaan met inwoners en met partijen, die een binding hebben met het landgoed.  

Kader voor afwegen van initiatieven 

De gemeente is niet altijd zelf initiatiefnemer voor ontwikkelingen op het landgoed. Vaak zijn er ondernemers, die zich met plannen en ideeën bij de gemeente melden. Daarom heeft de gemeente een kader voor initiatieven gemaakt. Dit kader helpt bij het beoordelen, sturen en afwegen van de ontwikkelingen op het landgoed. Zijn deze wenselijk en haalbaar. Dit kader bestaat uit drie delen: 

een visiekaart. Het landgoed bestaat op deze kaart uit drie zones. Elke zone staat voor een bepaalde ontwikkelingsrichting;  

een waardenkaart. Hierop staan de waarden, die de gemeente wil behouden en kwaliteiten van het landgoed; 

een toetsingskaart. Op deze kaart staan de planologische voorwaarden en aandachtspunten.  

Dit kader vormt het hart van het Gebiedskompas  

Het geeft richting aan wat er kan op het landgoed. Het Gebiedskompas vult dat niet tot in detail in. Het gaat uit van nauwe samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemers. Om tot een oplossing op maat te komen. Oplossingen die leiden tot een verdere ontwikkeling van het landgoed voor de komende jaren.  

Belangstellenden kunnen het ontwerp inkijken en reageren tot en met 15 november 2023 

Daarnaast organiseert de gemeente donderdag 19 oktober van 19.30 – 21.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Leek (Tolberterstraat 66). Inwoners kunnen hier het ontwerp inkijken en vragen stellen. Ook vraagt de gemeente verenigingen en organisaties, die een relatie hebben met Nienoord te reageren op het ontwerp. Het ontwerp gaat ook naar de partners waar de gemeente mee samenwerkt. Zoals de provincie Groningen, Staatsbosbeheer, Waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Noordenveld.  

Gebiedskompas Nienoord maakt onderdeel uit van de Omgevingsvisie Westerkwartier 2040 

Na verwerking van de reacties op het ontwerp, gaat het via het college naar de raad. De raad stelt het Gebiedskompas Nienoord 2040 uiteindelijk vast. De verwachting is, dat dit begin 2024 is. Na vaststelling door de raad maakt het Gebiedskompas Nienoord onderdeel uit van de Omgevingsvisie Westerkwartier 2040. 

Het ontwerp-Gebiedskompas Nienoord 2040 is vanaf 4 oktober 2023 te vinden op www.westerkwartier.nl/gebiedskompasnienoord

Gerelateerde berichten

Log hier in

Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken