zaterdag, maart 2, 2024
Tip de Redactie
Luister Radio
Luister via deze knop mee.
Kijk TV
Kijk via deze knop mee.
Inhoud bewerken

© 2024 RTV Zulthe

Visie op armoede vastgesteld in het Westerkwartier 

Deel op Facebook

Op 24 januari 2024 heeft de gemeenteraad de integrale visie op armoede vastgesteld. De visie is opgesteld in samenwerking met inwoners die in armoede leven, hulporganisaties en medewerkers van de gemeente Westerkwartier. De gemeente ziet het als haar taak om inwoners te ondersteunen in samenwerking met inwoners, het rijk en hulporganisaties.  

Zodat de inwoner zeker is van haar bestaan en onafhankelijk en zelfstandig keuzes kan maken.  

Terugdringen armoede 

In het nieuwe armoedebeleid staan het verminderen van stress en het leveren maatwerk centraal. We willen werken op een manier die rekening houdt met de chronische stress die mensen in armoede ervaren. Op een begripvolle- en laagdrempelige manier willen we samen met de inwoner kijken wat er nodig is om haar weer in haar kracht te zetten.  

We bouwen voort op de initiatieven die de afgelopen jaren genomen zijn, zoals de nieuwe aanpak aan schuldhulpverlening. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden om een stap extra te zetten voor onze inwoners. Om de armoedeval te verzachten en kinderarmoede terug te dringen.  

Wethouder Richard Lamberst: Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onze inwoners zelfstandig en zo prettig mogelijk hun eigen leven kunnen leiden.  

Daarom is het belangrijk om hier samen “de schouders” onder te zetten. Op een laagdrempelige manier hulp bieden waar het moet en waar het kan. 

Met als gezamenlijk doel het verzachten en terugdringen van armoede in de gemeente Westerkwartier.  

Behoefte van de inwoner 

Er bestaat niet één aanpak die voor iedereen werkt. Soms kunnen we mensen helpen met een goed pakket aan regelingen en hulpvoorzieningen. Soms is er behoefte aan maatwerk.  

De gemeente wil werken aan een aanpak waarbij we samen met de inwoner kijken naar de behoefte die er is en de voorzieningen en regelgeving die daarbij het beste aansluiten.  

Westerkwartier biedt een breed pakket aan inkomensondersteuning aan inwoners met een laag inkomen. In de komende periode wordt er gewerkt aan een plan van aanpak om de gemeentelijke ondersteuning voor inwoners in armoede te verbeteren.  

Gerelateerde berichten

Log hier in

Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken