dinsdag, juni 25, 2024
Tip de Redactie
Luister Radio
Luister via deze knop mee.
Kijk TV
Kijk via deze knop mee.
Inhoud bewerken

© 2024 RTV Zulthe

Noordenveld wil nu eindelijk doorpakken aan de Oude Velddijk in Peize

Deel op Facebook

Een concreet plan voor woningbouw aan de Oude Velddijk 26 in Peize ligt er nog niet, maar tegenstand is er al jaren. Vanavond deelden omwonenden hun zorgen nog maar eens met de gemeente Noordenveld.

Dat deden zij op een inloopbijeenkomst in restaurant Bij Boon, waar ook een hoop enthousiaste senioren op af komen. Zij hopen straks een plekje te krijgen aan de Oude Velddijk, waar woningen voor ouderen moeten worden gebouwd. 

Nog voor de eeuwwisseling kocht de gemeente Noordenveld het stuk grond aan de Oude Velddijk, in de hoop er ooit woningbouw te ontwikkelen. Die bebouwing lijkt dichterbij te komen maar een concreet plan is er nog niet. Wél stemde de Noordenveldse gemeenteraad in het voorjaar van 2021 in met een motie waarin het het college vraagt te bouwen in de stijl van een ‘naoberhof’. 

‘Stiekem’

Daniël Daalmeijer is direct aanwonende van het stuk grond dat bebouwd moet worden en is tegen de kaders die de gemeente gesteld heeft voor woningbouw. Hij staat daarin niet alleen, want veel omwonenden zijn tegen. “We vinden dat er te intensief en te hoog wordt gebouwd”, zegt Daalmeijer. Daarnaast zijn er zorgen over verkeersveiligheid op de Oude Velddijk en denken omwonenden last te krijgen van natte voeten, omdat de waterhuishouding niet op orde zou zijn. 

Omwonenden zien bovendien liever een kleinschalige woonvorm, maar de gemeente Noordenveld biedt ruimte aan maximaal 25 woningen. Daarbij moet aangetekend worden dat de gemeente zélf denkt dat er maximaal 16 woningen kunnen komen. “Maar we bieden geïnteresseerde partijen speelruimte”, zegt projectleider Mark Smit. 

Daalmeijer zegt onaangenaam verrast te zijn dat er ruimte zou worden geboden aan 25 woningen. “Er werd telkens een lager aantal genoemd en nu lezen we dat opeens terug in dat plan. Daar is niets over gecommuniceerd, het is er stiekem in gezet.” 

Te hoog?

De vrees voor natte voeten die leeft bij omwonenden, weerlegt projectleider Smit. “We hebben een ingenieursbureau er onderzoek naar laten doen en zij zijn bezig de waterhuishouding te verbeteren.” 

De verantwoordelijke wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) zegt dat het argument dat er ’te hoog’ wordt gebouwd niet van toepassing is. Huizen in de omgeving zijn weliswaar rond de 6 meter hoog, in het bestemmingsplan voor het gebied geldt dat er tot 9 meter hoogte mag worden gebouwd. “Dat geldt voor iedereen dus waarom zou het voor nieuwe bebouwing niet gelden?”

Artikel gaat verder onder de foto. 

Omwonenden van de Oude Velddijk delen hun zorgen met projectleider Mark Smit.

Knarrenhof?

Wie er straks gaat bouwen aan de Oude Velddijk, is nog niet duidelijk. Wél is duidelijk dat die partij samen moet gaan werken met Woonborg. De wooncorporatie moet wat betreft de gemeente Noordenveld minstens 6 tot 10 woningen gaan bouwen.

De ontwikkelaar moet verder een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zijn. Dat houdt in dat toekomstige bewoners zelf opdrachtgever zijn. Een voorbeeld hiervan is het Knarrenhof-concept. Een Knarrenhof is een woonvorm waarbij mensen van alle leeftijden in ouderwetse hofjes met elkaar samenleven.

Duurt even 

Daniël Daalmeijer onderstreept geen tegenstander te zijn van het concept van een Knarrenhof. “En we zijn ook niet tegen woningbouw, maar we vinden dit te veel. Wat ons betreft wordt er alleen gebouwd aan het voorste deel van het perceel.” 

Aan die wens lijkt de gemeente Noordenveld geen gehoor te gaan geven. Wethouder Darwinkel denkt dat het nog best lang kan gaan duren voordat er gebouwd gaan worden. “We moeten eerst allerlei procedures in. Ga maar gerust uit van 2024 of 2025.” 

Gerelateerde berichten

Log hier in

Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken
Inhoud bewerken